Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Chemia

Chemia materiałów
Semestr VI (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska.

Wykład

Program

 • Historyczne i cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju materiałów. Materiały odnawialne i nieodnawialne. Podział materiałów ze względu na strukturę chemiczną i rodzaj wiazań.
 • Polimery nieorganiczne (polifosfazeny, polisilany, silikony) o programowalnej strukturze.
 • Rodzaje materiałów kompozytowych. Promotory adhezji.
 • Charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technologii OLED, ogniwach paliwowych, bateriach litowych, magazynowaniu wodoru i konwersji energii słonecznej.
 • Materiały cienkowarstwowe otrzymywane technikami CVD i zol-żel oraz ich zastosowania w elektronice, medycynie i metodach modyfikacji powierzchni.
 • Biomateriały i materiały biomimetyczne (hydrożele, rusztowania tkankowe, implanty i inne).
 • Nanomateriały, metamateriały i ich potencjalne zastosowania. Materiały inteligentne.

Literatura

 • L. A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT 2002
 • J. A. Mark, H. R. Allcock, R. West: Inorganic Polymers, Prentice Hall Inc. 2002
 • P. Rościszewski, M. Zieleniecka: Silikony, WNT 2002
 • K. L. Choy: Chemical Vapor Deposition of Coatings, Progress in Materials Science 48, 57
 • J. M. Tarascan, M. Armand: Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries, Nature 414 (2001) 359-368
 • B. C. H. Steele, A. Heinzel: Materials for fuel-cell technologies, Nature 44 (2001) 345
 • Materials Today, roczniki 2000-2010

Seminaria

Referaty opracowane przez studentów (patrz tematyka wykładu).