Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Konserwacja i Degradacja Materiałów

Szkło i ceramika
Semestr V (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z materiałami ceramicznymi. Uzyskanie podstawowych wiadomości o właściwościach, badaniu, procesach niszczenia i konserwacji materiałów ceramicznych. Poznanie parametrów określających właściwości użytkowe materiałów ceramicznych. Uzyskanie umiejętności doboru i korzystania z dostępnych technik konserwacji i restauracji materiałów ceramicznych.

Zaliczenie

Składowe zajęcia Kryteria oceniania Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
laboratorium raport z badań 60 50
wykład zaliczenie pisemne 60 50

Wykład

Program

Główne zagadnienia będące podstawą przedmiotu Szkło i ceramika:

 1. Historia ceramiki
 2. Surowce ceramiczne i właściwości materiałów ceramicznych a ich budowa
 3. Ceramika tradycyjna i inżynierska
 4. Tlenkowe materiały konstrukcyjne
 5. Degradacja i konserwacja materiałów ceramicznych
 6. Preparaty konsolidujące
 7. Szkło – historia, właściwości, metody otrzymywania
 8. Tetraetoksysilan – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
 9. Związki krzemoorganiczne w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych
 10. Otrzymywanie preparatów siloksanowych do konsolidacji zdezintegrowanego kamienia
 11. Materiały ceramiczne XXI wieku

Zaliczenie

Zaliczenie pisemne (pytania otwarte i test wyboru).

Skala ocen

Przedział procentowy Ocena
92,0 — 100,0 5,0
84,0 — 91,5 4,5
76,0 — 83,5 4,0
68,0 — 75,5 3,5
60,0 — 67,5 3,0

Literatura

 • G. Wheeler: Alkoxysilanes and the consolidation of stone. The Getty Conservation Insitute, 2005.
 • S. Siegesmund, R. Snethlage (eds.): Stone in Architecture. Springer, 2014.
 • J. Dereń , J. Haber, R. Pampuch: Chemia Ciała Stałego. PWN, Warszawa 1975.
 • R. Pampuch: Budowa i właściwości materiałów ceramicznych. Wyd. AGH, Kraków 1995.
 • R. Pampuch: Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. AGH, Kraków 2005.
 • W. Domasłowski, J. W. Łukasiewicz: Problemy konserwacji murów ceglanych. Ochrona zabytków 49/4 (195) (1996) 351-358.
 • J. W. Łukasiewicz: Związki krzemoorganiczne w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych. Ochrona zabytków 49/1 (192) (1996) 21-25.
 • J. W. Łukasiewicz: Zastosowanie czteroetoksysilanu w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 12 (164) (1997) 175-185.

Laboratorium

Program

Związki krzemu stosowane w konsolidacji zdezintegrowanych materiałów kamiennych i piaskowców. Zastosowanie tetraetoksysilanu w konserwacji obiektów ceramicznych. Wzmacnianie strukturalne, uzupełnianie ubytków, hydrofobizacja powierzchni.

Tematyka zajęć:

 1. Zajęcia wprowadzające, zebranie próbek do wykorzystania w projekcie badawczym
 2. Szkło – metody obróbki
 3. Otrzymywanie hydrolizatów TEOS, różne typy katalizy
 4. Projekt: wykorzystanie hydrolizatów TEOS do konserwacji wybranych obiektów ceramicznych
 5. Projekt: wykorzystanie komercyjnych preparatów do konserwacji obiektów ceramicznych

Organizacja pracy:
Praca grupowa; grupy 2-osobowe. Dopuszczalne projekty indywidualne.

Zaliczenie

Raport z badań w postaci kodu QR (patrz materiały) do strony internetowej z zamieszczonym sprawozdaniem z przebiegu projektu badawczego (wstęp, opis materiału badawczego, stosowanych środków, procedur, przeprowadzonych reakcji, dokumentacja foto/video, wnioski i obserwacje).

Materiały