Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Zielone Technologie i Monitoring

Chemia środowiska
Semestr III (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies.

Wykład

Program

Wykłady: piątki 13:15-15:00, sala 119, Ch. A

Wykładowcy: Agata Kot-Wasik (AKW), Bożena Zabiegała (BZa), Andrzej Wasik (AW), Jerzy Pikies (JP).

Data Temat wykładu Wykładowca
1 06.10.2017 Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu, kontakt z prowadzącymi… AW
2 13.10.2017 Chemia atmosfery I BZa
3 20.10.2017 Chemia atmosfery II BZa
4 27.10.2017 Sprawdzian 1 (wykłady 1÷3, 1 godz.). Chemia wody I AKW
5 03.11.2017 Chemia wody II AKW
6 10.11.2017 Chemia gleby I AKW
7 17.11.2017 Chemia gleby II AKW
8 24.11.2017 Sprawdzian 2 (wykłady 4÷7, 1 godz.). Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku AKW
9 01.12.2017 Cykl węgla w środowisku JP
10 08.12.2017 Cykl azotu w środowisku JP
11 15.12.2017 Cykl fosforu w środowisku JP
12 22.12.2017 Cykl tlenu i siarki w środowisku JP
13 05.01.2018 Sprawdzian 3 (wykłady 8÷12, 1 godz.). Rola pierwiastków chemicznych w organizmach żywych. Metale „ciężkie” i mikroelementy JP
14 12.01.2018 Analityka środowiskowa. Metody pomiaru stopnia zanieczyszczenia środowiska AW
15 19.01.2018 Egzamin pisemny JP

Laboratorium

Program

Laboratoria: środy 15:15-18:00, 127 Ch. A, 230 Ch. A, 304 Ch. B

Nauczyciele: Ilona Kłosowska-Chomiczewska (IKCh), Marta Glinka (MG), Justyna Płotka-Wasylka (JPW), Błażej Kudłak (BK), Rafał Grubba (RG).

Data Temat laboratorium Nr lab. Nauczyciel
1 18.10.2017 Przypomnienie i przećwiczenie podstawowych pojęć z zakresu obliczeń chemicznych 230 AW
2 25.10.2017 Oznaczanie benzenu w powietrzu 230 MG
3 08.11.2017 Wpływ kwaśnych deszczy na roślinność. 304 IKCh
4 15.11.2017 Pomiar podstawowych parametrów fizykochemicznych wód 127 RG
5 22.11.2017 Woda. Zawartość tlenu rozpuszczonego. Chemiczne (COD) i biochemiczne (BOD) zapotrzebowanie tlenu wód. 304 IKCh
6 29.11.2017 Oznaczenie zawartości makroelementów w glebie uprawnej metodą Engera-Riehma 304 IKCh
7 06.12.2017 Zanieczyszczenie gleb i osadów z rtęcią – proszę zgłosić się 22.11.2017 do Prowadzącej zajęcia celem omówienia ćwiczenia 230 JPW
8 13.12.2017 Potencjometryczne oznaczanie fluorków w próbkach wodnych. 230 AW
9 20.12.2017 Wpływ czynników kompleksujących ma na mobilność metali i toksyczność ekstraktów glebowych. Przygotowanie ekstraktów. 127 RG
10 10.01.2018 Określenie toksyczności ekstraktu glebowego za pomocą testu Heterocypris incongruens. 230 BK

Materiały