Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Inne
Jeśli coś nie pasuje do poniższych kategorii, to pisz tutaj – ostatni post: 29.01.2017 21:28.

Chemia nieorganiczna – wykład
Kwestie poruszane w ramach wykładów z Chemii nieorganicznej i ogólnej – ostatni post: 06.02.2017 12:03.

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia
Problemy rachunkowe – ostatni post: 12.11.2016 17:18.

Chemia nieorganiczna – laboratorium
Analiza kationów i anionów – ostatni post: 17.11.2016 21:36.

Krystalografia
Teoria i praktyka – ostatni post: 07.01.2017 22:50.

Nanotechnologia
Zagadnienia dotyczące przedmiotu "Chemia" dla kierunku Nanotechnologia oraz przedmiotu "Nanotechnologia" dla kierunku Technologia Chemiczna – ostatni post: brak.

Legenda

– pusta kategoria

– stary post, wątek lub kategoria zawierająca stare posty

– nowy post, wątek lub kategoria zawierająca posty z ostatnich godzin