Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Inne

← Wróć

Wątek: stechiometria reakcji chemicznych

+ odpowiedz w tym wątku

06.01.2012 19:25 – mat234

mam problem z niektórymi zadaniami ze skryptu. m.in.111. Obliczyć ile kilogramów wodoru otrzymano w reakcji węgla z parą wodną, jeżeli do utlenienia 150 kg węgla zużyto 375 kg pary wodnej. Równania reakcji:
C + H2O = CO + H2 oraz C + 2H2O = CO2 + 2H2.
112. W wyniku katalitycznej konwersji metanu parą wodną otrzymywany jest gaz syntezowy będący mieszaniną tlenku węgla, dwutlenku węgla i wodoru. W procesie konwersji zachodzą dwie główne reakcje: CH4 + H2O = CO + 3H2 oraz CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2. Obliczyć skład otrzymanej mieszaniny gazów (w % objętościowych) jeżeli do reakcji z 100 m3 metanu zużyto 125 m3 pary wodnej. Założyć stałość ciśnienia i temperatury.
113. Obliczyć ile wodorosiarczanu(VI) sodu i ile siarczanu(VI) sodu powstało w reakcji chlorku sodu z kwasem siarkowym(VI), jeżeli 100 g NaCl przereagowało z 150 g kwasu siarkowego(VI).
114. Obliczyć objętość tlenku węgla i ditlenku węgla powstających w wyniku spalenia 1,00 kg metanu, jeżeli do spalenia zużyto 12,0 m3 powietrza w warunkach normalnych (założyć, że nie powstaje sadza).

06.01.2012 21:55 – dr hab. inż. Anna Dołęga

Wszystkie te zadania rozwiązuje się na podstawie układu równań.
111. Obliczyć ile kilogramów wodoru otrzymano w reakcji węgla z parą wodną, jeżeli do utlenienia 150 kg węgla zużyto 375 kg pary wodnej. Równania reakcji:
C + H2O = CO + H2 oraz C + 2H2O = CO2 + 2H2.
x- ilość węgla zużyta w pierwszej reakcji,
y - ilość pary wodnej zużyta w pierwszej reakcji:
(1) 12/18=x/y
(2) 12/36=(150-x)/(375-y)
Stąd x czyli ilość węgla zużyta w pierwszej reakcji wynosi 50 kg, ilość węgla zużyta w drugiej reakcji wynosi 150-50 = 100 kg i z tego liczymy masę wodoru w obu reakcjach.
Pozostałe zadania są bardzo podobne.

+ odpowiedz w tym wątku