Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Moc w rozpuszczalniku.

+ odpowiedz w tym wątku

25.01.2012 23:46 – studentka

W ciekłym amoniaku jako rozpuszczalniku pewien kwas jest kwasem dość słabym. Jaka będzie jego moc jeżeli rozpuszczalnikiem będzie woda?
Będzie kwasem mocniejszym czy słabszym w wodzie?

26.01.2012 10:44 – mgr inż. Antoni Konitz

Ciekły amoniak jako rozpuszczalnik ma o wiele większe właściwości akceptorowe od wody czyli moc wszystkich słabych w wodzie kwasów jest większa w ciekłym amoniaku.

26.01.2012 11:19 – studentka

Czyli jeśli w amoniaku kwas jest słaby, to w wodzie będzie jeszcze słabszy?

26.01.2012 11:42 – mgr inż. Antoni Konitz

Dokładnie

26.01.2012 12:08 – studentka

Dziękuję bardzo :)

+ odpowiedz w tym wątku