Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Jony żelaza

+ odpowiedz w tym wątku

19.05.2012 21:29 – Studentka

Który roztwór i dlaczego jest bardziej kwaśny: FeCl3 czy FeCl2?

Kwaśność FeCl3 wynika z faktu, że jon Fe3+ w wodzie otacza się 6 cząsteczkami wody tworząc kompleks Fe(H2O)6. Z racji na deficyt elektronowy żelaza przyciąga ono gęstość elektronową cząsteczek wody w swoją stronę, przez co łatwiej jest oderwać atom wodoru od wody
Fe(H2O)6 + H2O -> [Fe(OH)(H2O)5]- + H3O+
przez co roztwór jest kwaśny.
Czy zatem można stwierdzić, że roztwór FeCl2 będzie mniej kwaśny gdyż jon Fe2+ słabiej odciąga gęstość elektronową od wody przez co jest trudniej, względem Fe3+(H2O), oderwać wodor od wody? A jeśli taki tok rozumowania jest niewłaściwy to jaka jest odpowiedź na to pytanie?

20.05.2012 13:25 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Rozumowanie jest poprawne, natomiast równianie ma nieprawidłowe ładunki. To właśnie one decydują o tym czy łatwiej, czy trudniej jest oderwać proton. Znaczenie ma tu zarówno polaryzacja gęstości elektronowej, jak i oddziaływania kulombowskie po oderwaniu protonu.

20.05.2012 17:19 – Studentka

Co do ładunków to fakt, nieświadomie to sobie uprośćiłam. Dziękuję.

+ odpowiedz w tym wątku