Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Reakcja chlorku glinu z wodą/ octanu glinu z wodą

+ odpowiedz w tym wątku

30.05.2012 11:45 – Studentka

AlCl3 + H2O -> Al(H2O)6Cl3

[Al(H2O)6]3+ + H2O -> [Al(OH)(H2O)5]2+ + H3O+

roztwór jest kwaśny ze względu na obecność jonów H3O+, ale dlaczego tym reakcjom towarzyszy wydzielanie ciepła?

30.05.2012 13:13 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Jeśli rozpuszczamy sól w wodzie to procesowi temu towarzyszy zwykle efekt cieplny - ciepło hydratacji. Proszę pamiętać o stechiometrii reakcji!

27.01.2013 18:43 – AbbyS

Rozumiem, że sole glinu w roztworach wodnych są zawsze kwaśne, ale czy fakt, że powstaje też silny/słaby kwas nie ma wpływu na odczyn?

Z doświadczenia wiem, że danie tylko połowy odpowiedzi nie jest zawsze dobre, ale danie dodatkowo złej jest gorsze :)

27.01.2013 19:27 – mgr inż. Antoni Konitz

Proszę nie przenosić definicji hydrolizy ze szkoły średniej na chlorek glinu. Uwodniony kation glinu ma w przybliżeniu moc kwasu octowego - jony oksoniowe powstają z protolizy cząsteczki wody przyłączonej do kationu glinu. Towarzyszace kationowi glinu jony chlorkowe są niezwykle słabą zasada i praktycznie nie są w stanie wytwarzać jonów wodorotlenkowych w tym roztworze, a więc żaden mocny kwas nie powstaje.
Dopiero, gdyby iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku glinu był tak mały,że natychmiast po dodaniu wody wytrącałby się wodorotklenek to wówczas w roztworze wodnym istniałoby dużo jonów oksoniowych i definicja szkolna mogłaby być zastosowana.
Ciepło podczas rozpuszczania wydziela się w znaczących ilościach, ale tylko kiedy kiedy rozpuszczamy w wodzie bezwodny chlorek glinu.
W przypadku octanu glinu pH roztworu będzie oczywiście inne - liczbowo bardzo podobne do pH octanu amonu, czyli dość bliskie 7 bo protolizie kwasowej uwodnionego kationu glinu bedzie towarzyszyć protoliza zasadowa anionu azotanowego, a wytworzone jony oksoniowe i wodorotlenkowe będą musiały się połączyć (zneutralizować) bo obowiązuje je równowaga protolizy wody (iloczyn jonowy).

+ odpowiedz w tym wątku