Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Odczyny roztworów

+ odpowiedz w tym wątku

22.08.2012 10:40 – Student

W książce Atkinsa "Chemia Ogólna" znalazłem informację która mówi że kationy 1 i 2 grupy o ładunku +1 są tak słabymi kwasami Lewisa że w postaci z hydratowanej nie zachowują się jak kwasy. Stąd też w książce w której pojawiają się dwie tablice z podziałem na kationy i aniony zaliczono np li+ do grupy "kationy->obojętne". Czy idąc tym tokiem rozumowania można uzasadnić że odczyn Na3PO4 jest zasadowy ponieważ jon PO4^3- jest zasadą Brónsteda a kation Na+ w roztworach wodnych jest obojętny ?

Jak takim tokiem rozumowania uzasadnić odczyn (NH4)2SO4 gdzie kation przypisany jest do kategorii "kwasowe" Zaś anion nie jest przypisany do żadnej z grup? Czy w roztworach wodnych będzie on wykazywał właściwości obojętne ?

22.08.2012 10:57 – Student

*Dokładnie jest napisane tak "Kationy 1 i 2 grupy metali oraz kationy innych grup o ładunku +1 są tak słabymi kwasami Lewisa, że w postaci zhydratowanej nie zachowują się jak kwasy "

22.08.2012 19:33 – mgr inż. Antoni Konitz

Siarczan amonu jest solą złożoną ze słabo kwaśnego kationu amonowego o stałej kwasowości rzędu 10-10 i anionu siarczanowego - bardzo słabej zasady o stałej zasadowości rzędu 10-12. Co to znaczy dla pH roztworu powinno być raczej oczywiste. Dane jakościowe z Atkinsa są raczej mało przydatne chyba, że gdzieś w dodatkach podano również dane liczbowe. Dane takie można znaleźć w internacie, również w naszym skrypcie internetowym do obliczeń rachunkowych w części teoretycznej w rozdziale 7
jest trochę więcej informacji.

+ odpowiedz w tym wątku