Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: jodometria

+ odpowiedz w tym wątku

09.09.2012 15:03 – studentka

jak pozyskiwany jest pierwiastkowy jod na potrzeby jodometrii? Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie.

10.09.2012 11:13 – mgr inż. Antoni Konitz

Tak jak otrzymuje się go przemysłowo. Jod analityczny musi być tylko odpowiednio czysty, ale jest to łatwe bo jako jeden z nielicznych pierwiastków jod łatwo sublimuje.

11.09.2012 16:57 – prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Smutne, ale mówiłam o tym kilka razy na wykładzie, było odpowiednie doświadczenie i pokazano typową tzw. odważkę analityczną jodu. Reakcja jest zarówno w materiałach przekazanych studentom BT jak i CH. Odważka ta składa się z mieszaniny jodku potasu i jodanu(V) potasu zmieszanych w odpowiedniej proporcji (patrz reakcja niżej), która rozpuszczona w ściśle określonej objętości wody zakwaszonej kwasem siarkowym(VI) reaguje z ilościowym wytworzeniem roztworu jodu o określonym stężeniu. Takie otrzymywanie roztworów jodu o ściśle określonym stężeniu jest dogodniejsze, niż naważanie łatwo sublimującego (i zmieniającego zatem wagę w trakcie ważenia!) stałego I2.

5 I- + IO3- + 6 H+ = 3 I2 + 3 H2O

12.09.2012 08:43 – mgr inż. Antoni Konitz

Dla uzupełnienia powyższego dodam, że tak naprawdę ważna jest naważka jodanu (łatwo można otrzymać związek bardzo czysty; sam związek jest niehigroskopijny - do celów analitycznych suszy się go w temperaturze do 180 C - jest więć również trwały termicznie). Jodku potasu powinien być nadmiar ponad jednomolowy w stosunku do podanej stechiometrii reakcji - tworzy się wówczas stabilny roztwór KI3 (oczywiście, w gotowej naważce KI/KIO3 jest to uwzględnione). Ta metoda ma nie tylko zalety, ma też ma wadę - kwaśny roztwór (nie zawsze to przeszkadza, ale tiosiarczan sodu używany później do miareczkowania jodu rozkłada się nawet, co prawda powoli, pod wpływem CO2 z powietrza).

+ odpowiedz w tym wątku