Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Izomery oktaedrycznego związku kompleksowego

+ odpowiedz w tym wątku

12.09.2012 21:17 – Studentka1234

Jeśli mam określić liczbę izomerów np [Cr(H20)4Cl2]Cl to muszę powoływać się zarówno na stereoizomerię jak i izomerię strukturalną? Bo związek ten ma odmiany cis i trans, ale można też wymienić przy tym kilka izomerów jonowych?

13.09.2012 00:18 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Jeżeli zadanie zobowiązuje do wymienienia izomerów danego związku kompleksowego, to należy barać pod uwagę wszystkie rodzaje izomerii.

13.09.2012 08:05 – mgr inż. Antoni Konitz

Przy takim zapisie wzoru związku kompleksowego - kation kompleksowy jednoładunkowy i anion chlorkowy nie ma możliwości utworzenia izomerów jonowych bo w sferze wewnętrznej nie występują inne aniony (związane kowalencyjnie) niż chlorkowe.

+ odpowiedz w tym wątku