Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Kwasy w ciekłym amoniaku

+ odpowiedz w tym wątku

12.09.2012 21:57 – xoxo

Czy w sole amonowe (np CH3COONH4, (NH4)2SO4) w ciekłym amoniaku są kwasami?

Mam problem z zadaniem tego typu, wiem że w ciekłym amoniaku kwasami na pewno są kwasy, mocne i słabe, woda, sole kwaśne typu NaHCO3, NaHSO4, ale czy są nimi sole amonowe?
proszę o wyjaśnienie

13.09.2012 00:39 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Korzystając z teorii protonowej Brønsteda-Lowry'ego można oprzeć się o równanie autodysocjacji rozpuszczalnika:

2 HX ↔ H2X+ + X

Każdy związek, który powoduje zwiększenie stężenia jonów H2X+ będzie kwasem, a taki, co zwiększa stężenie jonów X będzie zasadą. W przypadku wody są to odpowiednio jony H3O+ i OH, a w przypadku amoniaku NH4+ i NH2.

13.09.2012 13:07 – xoxo

Hmm, chyba się pogubiłam.

czy to znaczy, że skoro woda i kwasy oddają protony, a nie jony NH4+, to nie są kwasami w ciekłym amoniaku?

w wielu źródłach znalazłam informację, że w ciekłym amoniaku kwasami są wszystkie związki chemiczne będące silniejszymi kwasami niż amoniak.

13.09.2012 14:18 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Jeżeli jakiś związek oddaje proton, to przyczynia się do zwiększenia stężenia jonów NH4+, gdyż rzecz dzieje się w ciekłym amoniaku:
HCl → H+ + Cl
H+ + NH3 → NH4+

13.09.2012 14:59 – xoxo

Już rozumiem. Dziękuję :)

27.01.2013 21:30 – AbbyS

Z tej samej beczki w sumie:

Jeżeli rozpuszczalnikiem jest amoniak to substancje są "bardziej kwaśne". Ale jak odpowiedzieć na to pytanie:

W ciekłym amoniaku jako rozpuszczalniku pewien kwas jest kwasem dość słabym. Jaka będzie jego moc jeśli rozpuszczalnikiem będzie woda?

Wydaje mi się, ze poprawna będzie odpowiedź "będzie kwasem słabszym" ale nie jestem pewna

+ odpowiedz w tym wątku