Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Siarczan + kwas siarkowy

+ odpowiedz w tym wątku

04.02.2013 22:50 – maxmix

Czy zajdzie reakcja:
Na2SO4 + H2SO4 → ?

Zachodzi reakcja BaSO4 + H2SO4 → Ba(HSO4)2, ale siarczan baru jest nierozpuszczalny, a w pierwszym równaniu w roztworze powinna być mieszanina jonów i brak reakcji.

05.02.2013 08:36 – mgr inż. Antoni Konitz

Siarczany praktycznie nie reagują z rozcieńczonym kwasem siarkowym. Natomiast ze stężonym zachodzi reakcja tworzenia wodorosiarczanów, co w przypadku siarczanu baru przejawia się poprzez częściową jego rozpuszczalność. Można się o tym przekonać ogrzewając niewielką ilość siarczanu baru ze stęż kwasem siarkowym lub azotowym (należy zachować szczególną ostrożność oraz nie oczekiwać, że cały osad się rozpuści). Po odstawieniu próbki do spokojnengo ochłodzenia nad osadem zobaczymy bezbarwne igiełkowate kryształy siarczanu baru wyrastające ponad osad.

Co do sposobu zapisu reakcji - do celów stechiometrycznych wygodnie jest zapisywać reakcję "cząsteczkowo". W przypadku reakcji jonowej pomijamy jony nie biorące udziału w reakcji:
SO42− + H3O+ → HSO4 + H2O

05.02.2013 20:56 – maxmix

Dziękuję bardzo za pomoc. (:

+ odpowiedz w tym wątku