Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Elektorny walencyjne

+ odpowiedz w tym wątku

22.05.2013 12:50 – asdf

Witam. Prosiłbym o pomoc w określaniu elektronów walencyjnych w poszczególnych blokach, oraz rozwiązanie kilku przykładów.
Hf, Hf(2+), Hf(4+)
Ag,, Ag(+), Ag(2+), Ag(3+)
Ge, Ge(2+), Ge (4+)
Pd, Pd(2+), Pd(3+)

22.05.2013 14:07 – mgr inż. Antoni Konitz

Pojęcia - eletrony walencyjne, powłoka walencyjna - pochodzą z czasów teorii budowy atomu Bohra i obecnie są trochę niejednoznaczne. W szkole średniej, gdzie obowiązuje znajomość pierwiastków do liczby porządkowej około 40 wystarczy informacja, że są to elektrony najbardziej zewnętrznej powłoki elektronowej, którą definiuje pierwsza liczba kwantowa. A więc pierwiastki bloku s (numery grup układu okresowego 1 i 2) mogą mieć do dwóch elektronów walencyjnych, pierwiastki bloku p (numery grup 13 do 18) mogą mieć od 3 do 8 elektronów walencyjnych. Pierwiastki bloku d mają zawsze wypełnioną powłoke s (chyba, że następuje przeniesienie elektronu z powłoki s na niższą powłokę d), a więc maksymalnie mogą mieć 10 + 2 elektrony.
Lantanowce i aktynowce (czyli pierwiastki poza lantanem lub aktynem - lantan i aktyn należą jeszcze do bloku d) mają zapełnioną powłokę s i zapełniaja powłokę f o głównej liczbie kwantowej o 2 mniejszej od liczby kwantowej elektronów s (sporadycznie 1 lub 2 elektrony mogą znaleźć na powłoce d o pośredniej liczbie kwantowej), czyli maksymalna liczba elektronów na powłokach walencyjnych w tym przypadku może wynosić 2 + 14. W momencie kiedy tworzą się kationy - zawsze najpierw zabieramy elektrony z powłoki o najwyższej głównej liczbie kwantowej.

Niestety, często maksymalna liczba elektronów walencyjnych dla danego pierwiastka jest rozumiana jako liczba elektronów danego pierwiastka biorących udział w wiązaniach chemicznych (co wiąze się z dawnym pojęciem wartościowości).
W związkach kompleksowych, zamiast elektronów walencyjnych danego pierwiastka, określa się liczbę sumaryczną elektronów (atomu centralnego i ligandów) biorących udział w wiązaniach chemicznych - na razie udało się znależć kompleksy o maksymalnie 22 elektronach, czyli 11 wiązaniach.

22.05.2013 14:39 – asdf

Dziękuję bardzo. Jest dla mnie jeszcze jedna niezrozumiała rzecz. Robiąc testy spotykam się z rozwiązaniami gdzie jakiś jon „nie ma elektronów walencyjnych”. Mimo, że posiada jeszcze wiele elektronów. Co to oznacza?

22.05.2013 15:37 – mgr inż. Antoni Konitz

Trzeba dyskutować o konkretnym przykładzie. Sód ma 1 elektron walencyjny. Kation sodu nie ma żadnego elektronu walencyjnego, chociaż ma jeszcze 10 elektronów.

23.05.2013 10:25 – asdf

Jak to się będzie miało w przypadku jonów wanadu [V], [V3+], [V5+]

V[Ar] 3d(3) 4s(2) → 5 elektronów walencyjnych
V3+[Ar] 3d(2) → 2 walencyjne
V5+[Ar] → brak walencyjnych ?

23.05.2013 13:17 – mgr inż. Antoni Konitz

Jeżeli atomowy wanad ma 5 elektronów walencyjnych, to wanad+5 nie ma żadnego.

+ odpowiedz w tym wątku