Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: VSEPR

+ odpowiedz w tym wątku

10.06.2013 23:03 – student

Mam jedno pytanie- banalne wręcz... Czy w metodzie VSEPR koniecznie muszę używać specjalnego wzoru do wyznaczania liczby wolnych par elektronowych dla atomu centralnego? Wykonując wszelkiego rodzaju zadania, nie lubię korzystać z gotowych wzorów- szczególnie wtedy, kiedy nie wiem, dlaczego ma on taką, a nie inną postać. Dodam, że zawsze na początku rysuję wzór Lewisa dla danej cząsteczki, pomagając sobie przy tym danymi z układu okresowego.

11.06.2013 08:50 – konitz-a

Każda metoda jest dobra, jeśli prowadzi do właściwej odpowiedzi. W zasadzie prawidłowo narysowany wzór Lewisa wyjaśnia wszystko (tyle, że wtedy do interpretacji wzoru Lewisa stosuję się domyśnie metodę VSEPR bez obliczeń na papierze. Podobnie nieliczni studenci rozwiązują nawet dość skomplikowane równania redoksowe w pamięci, ale kiedy poleca in się opowiedzieć, jak doszli do tego wyniku to okazuję się, że stosują nieświadomie metodę algebraiczną). Na studiach uczy się jednak nie metody trickowej, czy na skróty, ale ogólnej metody postępowania, dającej prawidłową odpowiedź w niemal wszystkich przypadkach (określając oczywiście granice stosowalności metody). Metoda VSEPR jest to tylko kilka reguł (ale dobrze przemyślanych) wysnutych z ogromnej ilości badań strukturalnych oraz obliczeń kwantowych, które dla większości studentów są "czarną skrzynką" wypluwającą mnóstwo liczb. Metoda VSEPR w oparciu o te zalecane reguły pozwala również porównywać jakościowo niektóre podobne cząsteczki między sobą(przede wszystkim odkształcenia od idealnej geometrii) czego z samego wzoru Lewisa nie da się uzyskać. Poza tym narysowanie prawidłowego wzoru Lewisa wymaga ogromnej staranności - pominięcie choć jednego elektronu (albo pominięcie którejś ze struktur mezomerycznych) może doprowadzić do złej interpretacji. Prawidłowo stosowane reguły VSEPR w zasadzie nie wymagają wzoru Lewisa, wystarczy tylko prawidłowa sekwencja atomów oraz wiedza o liczbie elektronów obojętnych atomów tworzących cząsteczkę obojętną, a dla jonów dodatkowo wypadkowy ładunek jonu.

+ odpowiedz w tym wątku