Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: związki kompleksowe

+ odpowiedz w tym wątku

12.09.2013 15:43 – student

Dlaczego tylko jeden ze związków: KAl( SO4)2 i K2Cd(CN)4 nazywamy kompleksowym ?

12.09.2013 18:13 – mgr inż. Antoni Konitz

Zarówno w roztworze jak i w krysztale kation glinu jest uwodniony (nie zawiera przykoordynowanych jonów siarczanowych). W tetracyjanokadmianie wszystkie jony cyjankowe są połączone wiązaniami kowalencyjnymi z kationem kadmu; w roztworze wodnym w przyblizeniu jedna cząsteczka na milion oddysocjowuje jony cyjankowe (jeśli chcemy być aptekarsko dokładni). Jony siarczanowe czasem mogą również koordynować kationy. Na analizie jakościowej znana jest metoda wymywania siarczanu wapnia z mieszaniny siarczanów IV grupu kationów przy użyciu stężonego roztworu siarczanu amonu. Mamy tu skojarzony efekt siły jonowej i słabego kompleksowania wpływający na zwiększenie rozpuszczalności siarczanu wapnia pomimo efektu wspólnego jonu (siarczanowego), który wpływa na zmniejszenie rozpuszczalności. w efekcie tych działań tylko siarczan wapnia ulega rozpuszczeniu.

14.09.2013 16:36 – student

dziękuję za odpowiedź.

+ odpowiedz w tym wątku