Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – wykład

← Wróć

Wątek: Reakcja

+ odpowiedz w tym wątku

23.08.2016 14:35 – Asia

Równanie reakcji XeF[sub]2 z wodnym roztworem chlorku sodu. XeF[sub]2 jest utleniaczem i jest rozpuszczalny w wodzie. Czyli wody nie muszę uwzględniać w reakcji ? I równanie reakcji będzie tak wyglądało :

XeF2 + 2NaCl ---> Cl2 + Xe + 2NaF

23.08.2016 19:40 – mgr inż. Antoni Konitz

W wodnym roztworze będą zachodziły dwie reakcje redoksowe:
ta zapisana z udziałem jonu chlorkowego oraz utlenianie tlenu z wody do tlenu cząsteczkowego. Reakcja z wodą zachodzi łatwo w trochę wyższej temperaturze.
Żeby było zabawniej, chlor reaguje też z wodą, czyli mamy trzecią wtórną reakcję.
W bezwodnych warunkach z samym chlorkiem sodu powstaje ClF3.

23.08.2016 20:24 – Asia

Czyli reakcja będzie wyglądała tak :

4XeF2 + 4NaCl + 2H2O       › 2Cl2 + 4Xe + O2 + 4NaF + 4HF

A z bezwodnym NaCl tak:

3XeF2 + 2NaCl       › 2ClF3 + 3Xe + 2Na ?

23.08.2016 21:44 – mgr inż. Antoni Konitz

Reakcje z wodą i chlorkiem sodu zachodzą równolegle w różnym stopniu zależnie od temperatury i trzeba ja zapisać osobno.
W reakcji z wodą powstaje tlen, Xe i HF.
W reakcji z NaCl powstaje Xe, NaF i ClF3. Ten ostatni pod wpływem wody może dawać wiele różnych produktów (w tym wszystkie kwasy chlorowe, z których tylko jeden jest w miarę trwały), zależnie od temperatury reakcji (sama reakcja jest egzotermiczna). Moim zdaniem, wystarczy napisać pierwszą reakcję z wodą z angielskiej wikipedii, znowu z wydzieleniem tlenu.
W drugiej reakcji z wikipedii powstaje OF2, który też reaguje z wodą wydzielając tlen, a więc pierwszą reakcję można traktować za reakcję końcową.

Ważna uwaga końcowa - jeżeli reakcje mogą zachodzić wielotorowo, nie wolno ich zapisywać jedną reakcją! Ewentualnie drugą reakcję difluorku ksenonu z NaCl możną zsumować z reakcją następczą rozkładu trifluorku chloru wodą.

Pani reakcja z wodą i NaCl jest reakcją do zaakceptowania prawdopodobnie zachodzącą przy ściśle stechiometrycznej ilości wody.

+ odpowiedz w tym wątku