Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: reakcja-bufory

+ odpowiedz w tym wątku

12.11.2012 21:45 – student

Jak przebiga reakcja KH2PO4 Z NaOH? Czy powstaj NaKHPO4 i cząsteczka H2O? Nie wiem, czy dobrze rozumuję...

12.11.2012 22:22 – anna_dolega

Znakomicie. Właśnie tak przebiga :-)

12.11.2012 22:42 – student

Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie- od jakiego kwasu pochodzi HPO4-? Próbuję wytłumaczyc, daczgo ph roztworu nie ulegnie zmianie. H2O wiadomo, ma odczyn obojętny. Wnioskuję, że sól NaKHPO4 ma niewielki wpływ na zmianę Ph. Dlaczego jednak tak jest?

13.11.2012 07:37 – mgr inż. Antoni Konitz

Proszę sobie rozpisać etapowo protolizę (dysocjację) kwasu fosforowego(V). Po przypomnieniu sobie teorii Brosteda wszystko powinno być jasne, co do pierwszej części pytania.
Podczas reakcji zobojętniania H2PO42− zachodzi zabieranie jednego lub dwóch protonów od tego jonu (zależy to od ilości dodanego KOH). Przy liczeniu pH obecność jonów K+ i Na+ jest nieistotna dla obliczeń. W reakcji zobojętniania pH zawsze się zmienia, ale jeśli zobojętnianiu towarzyszy buforwanie to pH zmienia się znacznie wolniej niż w przypadku gdybyśmy dodawali zasadę do wody. Proszę poczytać sobie teoretyczną część skryptu rozdział 7 kwasy i zasady oraz bufory.

+ odpowiedz w tym wątku