Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: zadanie

+ odpowiedz w tym wątku

09.01.2013 07:55 – melka

Próbkę soli amonowej o masie 1,029g ogrzewano z KOH i wydzielony amoniak pochłonięto w 50,00 cm3 0,5127 N kwasu. Nadmiar kwasu zobojętniono 1,37 cm3 0,5272 N zasady. Obliczyć procentową zawartość azotu w próbce.

Nie mam pojęcia jak ze stężeń normalnych kwasu i zasady przejść do stężeń molowych. Proszę o wskazówki

09.01.2013 13:52 – mgr inż. Antoni Konitz

Skrypt internetowy, rozdział 5 str 7 do 10.

http://www.kchn.pg.gda.pl/didactics/skrypt_cw/Rozdzial5.pdf

09.01.2013 14:01 – melka

Cze w tym przypadku stężenie molowe jest równe normalnemu?

09.01.2013 18:06 – paula

Zadanie to obliczyłam w następujący sposób: równoważnik zasady: 1,37*10-3*0,5272=7,223*10-4R
równoważnik kwasu: 0,05*0,5127=0,025635R
Równoważnik kwasu- równoważnik zasady= równoważnik amoniaku= 0,0249R amoniaku
następnie 0,0249 * 14= 0,3488g azotu
i teraz obliczyłam zawartość procentową dzieląc tę liczbę przez masę próbki. Wynik 33,89procent

Proszę o komentarz do rozwiązania

10.01.2013 07:04 – mgr inż. Antoni Konitz

Jedna z danych ma trzy cyfry znaczące, a więc wynik końcowy powinien mieć tyle samo cyfr znaczących. Poza tym OK

10.01.2013 10:24 – asie

Dziękuję

+ odpowiedz w tym wątku