Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: siła jonowa

+ odpowiedz w tym wątku

23.02.2011 01:39 – chemiefreak

Roztwór soli NH4Cl i r. KOH zmieszano(objętości były podane). Trzeba obliczyć siłę jonową, bez uwzględnienia udziału słabego elektrolitu. Zakładam, że chodzi o NH4Cl, bo o co innego w sumie? Ale po przeliczeniu stężenia molowego na objętość mieszaniny tych roztworów i obliczeniu siły jonowej ze stężenia jonów K+ i OH- wynik odbiega od tego z odpowiedzi. Czego nie uwzględniłam?

23.02.2011 09:52 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Może tego, że związki te ze sobą reagują...
NH4Cl + KOH → KCl + NH3·H2O

23.02.2011 09:56 – mgr inż. Antoni Konitz

Przecież NH4Cl reaguje z silną zasadą. Do siły jonowej trzeba uwzględnić KCl i nieprzereagowany NH4Cl. Oczywiście, pamiętając o stechiometrii reakcji 1:1 i mocnych elektrolitach tylko typu 1-1 wystarczy przeliczyć stężenie NH4Cl do końcowej objętości i to da nam również prawidłową siłę jonową. KOH trzeba by uwzględniać tylko w przypadku, gdyby po reakcji z chlorkiem amonu pozostał jego nadmiar.

+ odpowiedz w tym wątku