Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: Zadanie 18 bufory

+ odpowiedz w tym wątku

28.03.2013 17:35 – agn14

Z danych zadania wiem, że stężenie chlorku amonu będzie równe sile jonowej (0,1M), z tablic mogę wziąć Ka i fH3O+, mogę również policzyć stopień dysocjacji, ale nie wiem co dalej? Mogłabym prosić o wskazówkę?

30.03.2013 11:20 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Należy rozpisać wzory na stałą dysocjacji i siłę jonową dla tego konkretnego przypadku. Zastosować odpowiednie podstawienia uwzględniając wzajemne rozcieńczanie roztworów. Po podstawieniu jedynymi niewiadomymi będą objętości. Dla ułatwienia obliczeń jedną z nich można założyć jako 1 i obliczyć drugą, a następnie ich stosunek.

02.04.2013 11:46 – agn14

Korzystam ze wzoru Kb=[NH4+][OH-]/[NH3] stosując podstawienia [NH4+]=0,5VNH4Cl/V oraz [NH3]=0,2VNH3/V.
V się skróci i zostaną dwie nieznane objętości, ale nie wiem co należy podstawić za [OH-]?

03.04.2013 08:47 – mgr inż. Antoni Konitz

Rozcienczając roztwór soli od stężenia 0,500 do 0,100 M mamy możliwość policzenia pierwszej objętości. Wiedząc, że stężenie to jest liczba moli w litrze roztworu mamy sumę objętości, a więc i drugą objętość.

03.04.2013 17:27 – agn14

Już rozumiem. Dziękuję bardzo.

+ odpowiedz w tym wątku