Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: efekt wspólnego jonu

+ odpowiedz w tym wątku

25.03.2011 12:53 – studencik

Mam prośbę o odpowiedź do tego zadania:

Oblicz stężenie jonów amonowych i pH roztworu powstałego ze zmieszania 1 dm3 0.2 moli amoniaku i 0.1 mola (CH3)2NH.

25.03.2011 13:51 – mgr inż. Antoni Konitz

W zadaniu tym trzeba najpierw policzyć stężenie jonów OH- ze wzoru:

a następnie podstawić to stężenie do stałej dysocjacji amoniaku (stałej protolizy zasadowej amoniaku):


Oczywiście trzeba wyliczyć ze stablicowanych wartości .

+ odpowiedz w tym wątku