Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: zadanie 16 z rozdz. 7 część bufory

+ odpowiedz w tym wątku

25.03.2011 16:10 – uczeń

jak ma wyglądać równianie reakcji NaOH z tris HCl..czy tak samo jak z samych HCl??

25.03.2011 17:26 – student

związek TRIS masz podany pod tablicami.

25.03.2011 17:30 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Tris to nawa skrótowa tris(hydroksymetylo)aminometanu. Natomiast HCl oznacza chlorowodorek:


Reakcja z NaOH zatem będzie przebiegać w sposób następujący:

tris·HCl + NaOH → tris + NaCl + H2O

lub jonowo:

Htris+ + OHtris + H2O

25.03.2011 18:32 – mgr inż. Antoni Konitz

TRIS jest pochodną amoniaku, w której jeden atom wodoru jest zastąpiony objętościowym podstawnikiem. Można więc użyć symboliki, poza przedstawioną wyżej) z chemii organicznej
RNH3+Cl- lub analogicznie do NH4Cl - RNH3Cl

+ odpowiedz w tym wątku