Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: zaliczenie kolokwiów

+ odpowiedz w tym wątku

08.11.2013 19:27 – Daria

czy kolokwia można poprawiac? i czy jeśli ktoś nie zaliczy cwiczen to ma jakis egzamin poprawkowy czy po prostu zostaje skreslony z listy?

09.11.2013 11:22 – studentka

Istnieje szansa poprawy i uzyskania oceny dostatecznej, czyli kolokwium poprawkowe z całego semestru albo pisanie ponowne kolokwium, które poszło słabo (sposób zaliczeń ustala prowadzący). Lepiej jednak uczyć się na bieżąco, bo później nie trzeba się martwić o zaliczenie :)

13.11.2013 21:53 – Daria

a czy na to poprawienie pojedynczego kolokwium należy umówić się z prowadzącym bezpośrednio po kolokwium czy już w późniejszym terminie np pod koniec semestru?

14.11.2013 08:11 – mgr inż. Antoni Konitz

Nie ma w regulaminie poprawiania indywidualnego pojedyńczych kolokwiów. Wszystko opisują regulaminy zajęć, które przedstawiono na pierwszych zajęciach, są one również na stronie Katedry. Studenci zbierają punkty, których suma decyduje o zaliczeniu w I terminie.
Zgodnie z Regulaminem studiów każdemu (bez wyjątków) studentowi przysługuje prawo do teminu poprawkowego (zazwyczaj z całości materiału danego semestru). Kierownik Przedmiotu może ustalić ew. dodatkowy termin poprawkowy (zazwyczaj na I semestrze). W innych przypadkach na dodatkowe terminy zaliczeń i egzaminów musi wyrazić zgodę Dziekan w porozumieniu z Kierownikiem Przedmiotu.

+ odpowiedz w tym wątku