Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: pKw dla H2O

+ odpowiedz w tym wątku

27.03.2011 13:54 – chemiefreak

Może mi ktoś wyjaśnić jedną rzecz?
W zad. np. 7.51 obliczam pH biorąc pod uwagę siłę jonową.
Pytanie jest następujące:
dlaczego wyznaczając z równania na iloczyn jonowy wody Kw wartość [H3O+] trzeba podstawić pKw=14, a nie pKw=13,840 (dla I=0,05)??? Prawidłowy wynik (pH=12,75) wychodzi przy pKw=14.

28.03.2011 09:39 – mgr inż. Antoni Konitz

Zawsze proszę podawać swój sposób liczenia. W tym wypadku nie wiadomo o czym dyskutować. Odpowiedź jest poprawna dla tej właśnie siły jonowej. Ewentualne zaokrąglenia masy cząsteczkowej KOH oraz wyników pośrednich nie powinny spowodować różnicy w obliczonej wartości pH większej
od +-0,01 jednostki.

+ odpowiedz w tym wątku