Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: stechiometria reakcji chemicznych

+ odpowiedz w tym wątku

04.02.2015 16:35 – Nil

Problem z zadaniem
W wyniku katalitycznej konwersji metanu parą wodną otrzymywany jest gaz syntezowy będący mieszaniną tlenku węgla, dwutlenku węgla i wodoru. W procesie konwersji zachodzą dwie główne reakcje: CH4 + H2O = CO + 3H2 oraz CH4 + 2H2O = CO2 + 4H2. Obliczyć skład otrzymanej mieszaniny gazów (w % objętościowych) jeżeli do reakcji z 100 m3 metanu zużyto 125 m3 pary wodnej. Założyć stałość ciśnienia i temperatury.

05.02.2015 13:49 – dr inż. Andrzej Okuniewski

Ale jaki problem?

06.02.2015 11:57 – mgr inż. Antoni Konitz

Trzeba ułożyć dla substratów dwa równania z dwiema niewiadomymi (tak proste, że po napisaniu ich, można je rozwiązać w pamięci). A potem policzyć ilości produktów.

+ odpowiedz w tym wątku