Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: zadania z rozdziału 1 - problemy

+ odpowiedz w tym wątku

04.11.2015 18:13 – studentka1

1 (zad. 54) Po spaleniu 80 cm3 mieszaniny z C2H6 i C2H2 w nadmiarze tlenu , objetość całkowita zmniejszyła się o 150 cm3,a para wodna została usunięta. Nie rozumiem, bo 80 cm3 - 150 cm3

05.11.2015 00:39 – mgr inż. Antoni Konitz

Proszę zapisać osobno równania reakcji spalania dla każdego węglowodoru. Ubywa węglowodór i tlen, a powstaje ditlenek węgla i woda, która nie wpływa na objętość końcową. Prowadzi to do układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi, którymi są objetości węglowodorów.

05.11.2015 11:24 – studentka1

Tak, ale nie wiem ile jest tlenu na początku (tlen w nadmiarze). Objętość całkowita zmniejszyła sie o 150 cm3, ale jaka byyła początkowa? 80 cm3 etanu i acetylenu i...?
Bardzo dziękuję za pomoc

05.11.2015 16:09 – dr hab. inż. Anna Dołęga

Pomimo, iż tlen występuje w nadmiarze to w reakcji ubywa go w stechiometrycznej do węglowodorów ilości, gdyż ów "nadmiar" nie bierze udziału w reakcji. Zatem różnica objętości wynika ze "zniknięcia" (czyli spalenia) węglowodorów i odpowiedniej ilości tlenu oraz "pojawienia się" (powstania w reakcji) pewnej objętości CO2.

05.11.2015 16:11 – dr hab. inż. Anna Dołęga

A początkowa objętość węglowodorów to x oraz y - to właśnie trzeba obliczyć układając odpowiednie równania na podstawie równań reakcji.

+ odpowiedz w tym wątku