Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: Zad. 8.46

+ odpowiedz w tym wątku

25.05.2011 01:45 – chemiefreak

UWAGA, ten post będzie długi, jednak myślę, że wielu osobom może pomóc, również i mi w rozwiązywaniu dalszych zadań.
Otrzymałam prawidłowy wynik, jednak na zasadzie metody prób i błędów i chciałabym sprawdzić, czy moje rozumowanie się zgadza.
A więc potrzebne jest mi stężenie jonów oksoniowych w roztworze do obliczenia pH.
Wiem, że wytrąca się osad w postaci CH3COOAg. Do powstania tej trudno rozpuszczalnej soli potrzeba zajścia reakcji:
CH3COO+Ag+→CH3COOAg
Jednocześnie przebiega reakcja protonowania:
CH3COOK+HNO3→CH3COOH+KNO3
A zatem mogę wykorzystać iloczyn rozpuszczalnosci soli oraz stałą kwasową w obliczeniach.
Ze stałej kwasowej mogę wyznaczyć stężenie jonów oksoniowych mając pozostałe wartości.
Więc ich szukam:P
No i drogą dedukcji dochodzę do poniższej konkluzji:
Aby wytrącił się osad, potrzeba stężenia jonów CH3COOrównego 0,0372M.
O to stężenie pomniejszy się całkowite stężenie, czyli 0,1M-0,0372M=0,0628M.
Z tej reszty powstał kwas octowy. Czyli [CH3COOH]→0,0628M.
Podstawiam do rownania na Ka nastepujące wartosci:
[CH3COO]→0,0372M - jest to wartosc "graniczna" stezenia jonow octanowych, poniewaz poczynając od tej wartości osad będzie się roztwarzał.
[CH3COOH]→0,0628M
Ka=10-4,517
po przeliczeniach stezenia na aktywnosc otrzymuję to, co w odpowiedzi.
Nie jestem pewna, czy interpretacja wartosci stezenia jonow octanowych jest prawidlowa. Jesli nie, to proszę o rozjaśnienie.

Z góry dziękuję!!!!

25.05.2011 08:44 – mgr inż. Antoni Konitz

Rzeczywiście, jest to zadanie wykorzystujące efekt wspólnego jonu w iloczynie rozpuszczalności oraz w równowadze kwasowo-zasadowej (roztwór buforowy). Siła jonowa podczas dodawania kwasu azotowego do octanu sodu praktycznie nie ulega zmianie (elektrolit 1-1 - octan potasu zastępowany jest przez inny elektrolit typu 1-1 - azotan potasu). Z iloczynu rozpuszczalności octanu srebra, znając stężenie kationów srebra, wyliczamy graniczne stężenie jonów octanowych, które wstawiamy do wyrażenia na stężenie jonów oksoniowych w buforze octanowym (stężenie kwasu octowego obliczamy z bilansu reszt octanowych), a następnie przeliczamy to stężenie na pH.

+ odpowiedz w tym wątku