Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: Zad 52 Rozdział3

+ odpowiedz w tym wątku

04.11.2010 17:41 – thunder

Obliczyłam i uzyskałam prawidłowe rozwiązanie, ALE mam jedno pytanie:
dlaczego mogę wyliczyć masę CO2 ze wzoru stosowanego dla warunków stadard. , jeśli w zadaniu mowa o parach związku w warunkach odbiegających od takowych?

05.11.2010 07:18 – mgr inż. Antoni Konitz

Nie można! Masę molową związku obliczamy z równania stanu gazu doskonałego .

05.11.2010 07:28 – mgr inż. Antoni Konitz

Po ponownym przeczytaniu zadania stwierdzam, że jest trochę nieprecyzyjne. Domyślnymi warunkami objętości gazu są warunki normalne (standardowe). A więc jeśli dla CO2 nie podano żadnych warunków ciśnienia i temperatury, to należy je traktować jako domyślne. Tym niemniej, w zadaniach zazwyczaj po objętości dodaje się informację - mierzone w warunkach normalnych albo sprowadzone (czyli przeliczone) do warunków normalnych. Zostanie to skorygowane w skrypcie.

Dla mnie nie było wątpliwości, ale początkujący chemik ma do tego prawo.

+ odpowiedz w tym wątku