Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: Problem z rozwiązaniem zadania

+ odpowiedz w tym wątku

08.09.2011 20:09 – bartek

Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu poniższego zadania.

Do 20 cm3 0,0500 M roztworu ZnSO4 dodano 80 cm3 0,125 M roztworu amoniaku. Oblicz, Czy wytrąci się osad Zn(OH)2 ?

09.09.2011 07:22 – mgr inż. Antoni Konitz

Rozpoczynamy od sprawdzenia ilości moli cynku i amoniaku.
Jeśli amoniaku jest duży nadmiar (tak jak w tym zadaniu), to utworzy się kompleks amoniakalny cynku i pozostanie jeszcze nadmiar amoniaku. Piszemy więc zbilansowane reakcje kompleksowania i dysocjacji amoniaku, a w związku z pytaniem, czy wytrąci się osad Zn(OH)2 również równanie związane z iloczynem rozpuszczalności wodorotlenku cynku.
Dysocjacja amoniaku daje nam jony wodorotlenkowe OH, dysocjacja kompleksu kationy cynku Zn2+. Przy założeniu, że stężenia równowagowe kompleksu i amoniaku są równe ich stężeniom bilansowym z reakcji tworzenia kompleksu jesteśmy w stanie poszukiwane stężenia policzyć.
Po wstawieniu tych wartości do iloczynu rozpuszczalności możemy się przekonać, czy ich iloczyn jonowy wynikający z iloczynu rozpuszczalności jest większy, równy lub mniejszy od iloczynu rozpuszczalności. Jeśli mamy pierwszy przypadek - osad się wytrąci przypadek, w drugim znajdziemy się na granicy, a w trzecim osad nie może się wytrącić.
Siła jonowa w roztworze końcowym wynosi 0,04 M. Nie możemy tego wykorzystać w równowadze kompleksowania (bo jest wartość stałej kompleksowania tylko dla jednej wartości siły jonowej), ale możemy w dysocjacji amoniaku i iloczynie rozpuszczalności przybliżając ją do najbliższego punktu w tabeli (0,05)

+ odpowiedz w tym wątku