Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Forum KChN

Chemia nieorganiczna – ćwiczenia

← Wróć

Wątek: 8.48

+ odpowiedz w tym wątku

11.09.2011 19:28 – KOZIOŁ

Chociaż to zadanie robiliśmy, ale mam wątpliwości.

skrócona treść:
8.48. Obliczyć rozpuszczalność octanu srebra w 2,00 M roztworze CH3COOH.

w odpowiedziach jest wynik [Ag+]=0.044M , co odpowiada pierwiastkowi z Ksp (Ksp=10^-2,712). Czy dodany roztwór kw. octowego nie ma wpływu na rozp.?

Za to np. w zad. 8.35: Do 200 cm3 nasyconego roztworu MgNH4PO4 dodano 100 cm3 5,40 M roztworu amoniaku. Obliczyć ile mg jonów Mg2+ pozostanie w roztworze.

Aby wynik był prawidłowy uwzględnia się hydrolizę NH3

W czym tkwi różnica?

Dziękuję za odpowiedź.

12.09.2011 09:20 – mgr inż. Antoni Konitz

8.48
Nietypowe zadanie z efektem wspólnego jonu. Jeśli porównamy stężenie jonów octanowych wynikające z rozpuszczalności octanu srebra z tym pochodzącym z dysocjacji (protolizy) kwasu octowego to zauważymy, że to pierwsze jest około 9 razy większe od drugiego. Czyli znajdujemy się blisko granicy (ok. 10), kiedy kwas octowy można zignorować. Praktycznie, właśnie zignorowanie wpływu kwasu octowego i użycie siły jonowej +0 daje całkiem dobry wynik (w odpowiedzi jest wskazówka by tak postąpić). Jeśli chodzi o obliczenie pH to w tym przypadku traktujemy układ jako bufor octanowy złożony z kwasu octowego i octanu srebra.

12.09.2011 09:29 – mgr inż. Antoni Konitz

8.35
Amoniak nie hydrolizuje a dysocjuje (lub ulega protolizie zasadowej). Stężenia jonu amonowego z protolizy amoniaku trzeba obliczyć, bo jest ze 100 razy większe od stężenia jonu amonowego z rozpuszczania fosforanu. W obliczeniach przybliżonych ignorujemy to drugie stężenie.

+ odpowiedz w tym wątku