Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Lista publikacji

Rok:

Autor:

Kryteria wyszukiwania
autor: |, rok: 2017

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

  1. R.S. Viana, C.A.F. Oliveira, J. Chojnacki, B.S. Barros, S. Alves-Jr, J. Kulesza: Structural and spectroscopic investigation of new luminescent hybrid materials based on calix[4]arene-tetracarboxylate and Ln3+ ions (Ln = Gd, Tb or Eu). J. Solid State Chem. 251 (2017) 26-32 [doi:10.1016/j.jssc.2017.04.002].
  2. A. Tesmar, D. Wyrzykowski, K. Kazimierczuk, J. Kłak, S. Kowalski, I. Inkielewicz-Stępniak, J. Drzeżdżon, D. Jacewicz, L. Chmurzyński: Structure, Physicochemical and Biological Properties of an Aqua(2,2,2-Nitrilotriacetato)-oxidovanadium(IV) Salt with 4-Methylpyridinium Cation. Z. Anorg. Allg. Chem. 643 (2017) 501-510 [doi:10.1002/zaac.201700022].
  3. P. Maślewski, K. Kazimierczuk, Z. Hnatejko, A. Dołęga: Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – enhanced luminescence of zinc complex. Inorg. Chim. Acta. 459 (2017) 22-28 [doi:10.1016/j.ica.2017.01.014].
  4. Ł. Ponikiewski, A. Ziółkowska, J. Pikies: Reactions of Lithiated Diphosphanes R2P–P(SiMe3)Li (R = tBu and iPr) with [MeNacnacTiCl2·THF] and [MeNacnacTiCl3]. Formation and Structure of TitaniumIII and TitaniumIV β-Diketiminato Complexes Bearing the Side-on Phosphanylphosphido and Phosphanylphosphinidene Functionalities. Inorg. Chem. (2017) Publication Date (Web): January 13, 2017 (Article) [doi:10.1021/acs.inorgchem.6b01929].
  5. M. Zauliczny, R. Grubba, Ł. Ponikiewski, J. Pikies: Phosphanylphosphido and phosphanylphosphinidene complexes of zirconium(IV) supported by bidentate N,N ligands. Polyhedron 123 (2017) 353–360 [doi:10.1016/j.poly.2016.12.005].
  6. A. Okuniewski, D. Rosiak, J. Chojnacki, B. Becker: Crystallographic study of self-organization in the solid state including quasi-aromatic pseudo-ring stacking interactions in 1-benzoyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)thiourea and 1-benzoyl-3-(2-hydroxypropyl)thiourea. Acta Cryst. C 73 (2017) 52-56 [doi:10.1107/S2053229616019495].
  7. E. Wagner-Wysiecka, M. Szarmach, J. Chojnacki, N. Łukasik, E. Luboch: Cation sensing by diphenyl-azobenzocrowns. J. Photoch. Photobio. A 333 (2017) 220-232 [doi:10.1016/j.jphotochem.2016.10.028].
  8. R. da Silva Viana, J. Chojnacki, E. H. L. Falcão, S.A. Júnior: New Coordination Polymers Based on a V- Shaped Ligand and Lanthanides: Structural Description and Symmetry- Luminescence Correlation Using Europium as a Probe. J. Lumin. 182 (2017) 29-38 [doi:10.1016/j.jlumin.2016.09.057].

Publikacje w materiałach recenzowanych

Nie znaleziono publikacji odpowiadających zadanym kryteriom.