Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |


dr hab. inż. Aleksander Herman

Zainteresowania

Chemia, nanotechnologia, żeglarstwo.

Aktualna tematyka badań

Chemia fosfinofosfinidenów, racjonalna parametryzacja metod pół-empirycznych chemii kwantowej dla potrzeb nanotechnologii (Parametry EHT dla programów ArgusLab, HyperChem i YAeHMOP, funkcje zatapiania oraz rozkłady gęstości elektronowej atomów dla modelu EAM w formacie XMD).


Publikacje

echo:

Poszukiwani partnerzy

Specjalista w technice UHV STM - w celu prowadzenia wspólnych eksperymentów nad mechanosyntezą struktur krzemu. Informatyk - w celu wspólnego rozwijania narzędzi dla nanotechnologii obliczeniowej.

Linki do ulubionych stron www:

Życiorys

Dr hab. inż. Aleksander Herman,
Wydział Chemiczny,
Politechnika Gdańska,
Gabriela Narutowicza 11/12,
80-952 Gdańsk POLAND,
e-mail:
telefon: 058 347 2438, 058 347 2694.

Urodzony w Słupsku (Polska Północna), 12 października 1946. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PG w 1972. Pracuje jako pracownik naukowy w Instytucie Tworzyw i Farb w Gliwicach, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku w latach 1973-74. W 1975 roku zatrudniony jako pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Chemicznym PG w Katedrze Polimerów. W latach 1976-78 doktorant na Wydziale Chemicznym PG. Od 1978 roku zatrudniony jako Dr inż w Katedrze Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny PG. W 1982 roku odbywa staż w Katedrze Fizyki Chemicznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1986-87, 1989 i 2000 przebywa na stażach w Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Niemcy. Habilitacja z chemii w Centrum Badań Molekularnych I Makromolekularnych PAN w Łodzi. Wykłada nanotechnologię (wg definicji A. Franksa) na Wydziale Chemicznym PG od roku 1993. W roku 1996 (wspólnie z P. Wroczyńskim) otrzymuje nagrodę drugiego stopnia Polskiego Oddziału Miedzynarodowego Towarzystwa Mikroelektroniki Hybrydowej za prezentację pracy pod tytułem: Electron Cyclotron Resonance Plasma Source for Thin Film Deposition. Od 1997 roku jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Modelowania Matematycznego w Akademickim Centrum Komputerowym w Gdańsku specjalizując się w nanotechnologii obliczeniowej i nauce o materiałach. Członek redakcji "T.A.S.K. Quarterly" (Scientific Bulletin of the Academic Computer Center in Gdańsk, Readership: Scientist and engineers involved in computational and numerical methods, applied mathematicians, ISSN 1428-6394, 1997. W latach 1997-2003 wykłada nanosystemy (bazując na znanej książce K. E. Drexlera) dla studentów fizyki komputerowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.