Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |


prof. zw. dr hab. inż. Wiesław WojnowskiUrodziłem się 7 III 1933 r. w Toruniu - Matura 1952 r. w Toruniu (Technikum Chemiczne).
Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej od r. 1952; dyplom mgr inż. 1957.
Stopień doktora nauk technicznych na Wydz. Chem. PG, 27 VI 1962, promotor W. Rodziewicz, na podstawie pracy: "Etoksykreozosilany - badania reakcji alkoholizy".
Stopień dr hab.nauk chemicznych na Wydz. Chem. PG, 3 XI 1971; na podstawie rozprawy: Badania reakcji alkoholizy dwusiarczku krzemu". Zatrudniony na stanowisku docenta 1972.
Tytuł nauk. prof. nadzw. nauk chemicznych 10 VI 1980; stanowisko prof. nadzw., PG, 1980.
Tytuł nauk. prof. zwycz. nauk chemicznych 9 VI 1989; stanowisko prof. zw. w PG, 1989.
Profesor emeritus Politechniki Gdańskiej od 2014.

Przebieg pracy zawodowej w Polsce:
od r. 1956 kolejno: mł. as., as., st. asyst, adiunkt, docent, profesor nadzw., prof. zwycz. w Katedrze Chemii Nieorganicznej PG;
1992 - 2003 kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej PG;
1969 - 2003 kierownik Zespołu Naukowego Chemii i Technologii Związków Krzemoorganicznych.

Przebieg pracy zawodowej za granicą:
1975/1976 - prof. stow. w zesp. prof. R. Westa, Univ. of Wisconsin, Madison, USA;
1980 - przez 1 semestr wykłady w Southern Illinois Univ., Carbondale, USA;
1981 - pół semestru w roli gościa Uniw. w Getyndze, RFN;
1983 - 85 - prof. wizytujący, współpracownik profesora H. G. von Schneringa w Max-Planck Institut für Festkörperforschung w Stuttgarcie. We współpracy z Prof. H.G. von Schneringiem powstało wówczas kilkanaście publikacji dotyczących badań związków krzemoorganicznych metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej.
1986-2003 - Współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Aachen (Prof. W.Bronger i Prof. P.Paetzold).

Ważniejsze funkcje:
wicedyrektor Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PG 1969 – 1973;
kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej PG 1992 – 03;
prodziekan Wydz. Chemicznego PG, 1978 - 81 oraz 1987 – 90;
przewodniczący Oddz. Gdańskiego PTCh 1989 – 92;
sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji PUGWASH, Sopot 1966;
sekretarz Komitetu Organizacyjnego XIVth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Gdańsk 2001;
członek Rady Naukowej CBMiM PAN w Łodzi od 1990 do 2005;
redaktor serii Chemia Zeszytów Naukowych PG od 1994 do 2004 roku

Doktorzy wypromowani (19):
Barbara Becker (1978), Aleksander Herman (1978), Stanisław Konieczny (1978), Jerzy Pikies (1978), Erazm Felcyn (1979), Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz (1979), Krystyna Przyjemska (1980), Heryk Masiakowski (1983), Jerzy Nowak (1984), Michał Jaczewski (1984), Bogusław Dręczewski (1986), Zbigniew Pawelec (1995), Krzysztof Wrzesień (1996), Krzysztof Radacki (2000), Łukasz Ponikiewski (2007), Elżbieta Jesionka (2007), Anna Ciborska (2009), Ksymena Liadis (2012), Catherine Hurt* (1976) *) promotor Robert West. Wiesław Wojnowski 1975-1976 (Research Associate University of Wisconsin).
Trzy osoby z mojego zespołu habilitowały się; dwie z nich uzyskały tytuł Profesora.

Działalność naukowa:

Chemia nieorganiczna;

Chemia związków krzemoorganicznych, zwłaszcza pochodnych kwasu ortokrzemowego. W wyniku długoletnich, systematycznych badań, które zapoczątkowałem w roku 1961 odkryciem nowych klas związków krzemosiarkowych otrzymywanych w reakcjach alkoholi z disiarczkiem krzemu* powstała nowa dziedzina chemii związków krzemosiarkowych - tiokrzemianów organicznych, związków zawierających wiązanie O-Si-S;

Chemia polisilanów, związków z wiązaniem Si-Si oraz Si-Si-S;

Badania struktury związków metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej, zwłaszcza krzemoorganicznych.

*A study of Alcoholysis Reaction of Silicon Disulphide. I. Formation of Trialkoxysilanethiols from the Lower Primary and Secondary Aliphatic Alcohols. W. Wojnowski, R. Piękoś. Z. anorg. allg. Chem. 314 (1962) 189-197. [doi:10.1002/zaac.19623140308].; Untersuchungen über die Alkoholyse des SiS2. II. Darstellung von Trialkoxysilanthiolen und Tetraalkoxycyclodisilthianen aus den tertiären Alkoholen, R. Piękoś, W. Wojnowski, Z. anorg. allg. Chem. 318 (1962) 212-216. [doi:10.1002/zaac.19623180310].

Opublikowałem 152 artykuły naukowe czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 30 artykułów w materiałach recenzowanych. Uzyskałem 22 patenty polskie i zagraniczne.

Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi 1977 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1981 r.; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1999 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej 1997 r.
Nagrody i wyróżnienia: Odznaka Honorową PTCh. 1999; Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej 2004; Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 2008; Nagroda imienia Włodzimierza Rodziewicza za wybitną, wieloletnią działalność dydaktyczną 2016 r.

Jestem żonaty: synowie Mirosław, ur.1975 r. i Wojciech, ur.1989 r.
Moje hobby: kaktusy, meteoryty, muzyka (klasyczna i country).


Kompletna lista publikacji (od roku 1958): http://www.kchn.pg.gda.pl/?p=papers&year=&who=Wojnowski

Wybrane publikacje:
 1. W. Marynowski, T. Klucznik, K. Baranowska, A. Dołęga, W. Wojnowski: Tri(mesityloxy)silanethiol - The First Structurally Characterized Organoxysilanethiol (Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds. 77.). Z. anorg. allg. Chem. 636 (2010) 685-687. [doi:10.1002/zaac.200900524].

 2. V. Lefevre, J. Levillain, J.-L. Ripoll, S. Bailleux, M. Bogey, W. Wojnowski: Gas-phase generation of silicon oxysulfide by flash vacuum thermolysis. Phosphorus, Sulfur and Silicon 140 (1998) 73-77. [doi:10.1080/10426509808035733].

 3. P. Paetzold, D. Hahnfeld, U. Englert, W. Wojnowski, B. Dręczewski, Z. Pawelec, L. Walz: Addition von Silylenen an Iminoborane. Eur. J. Inorg. Chem. 125 (1992) 1073-1078. [doi:10.1002/cber.19921250514].

 4. A. Schwenk, U. Piantini, W. Wojnowski: 109Ag and 29SiNMR Investigations of Scalar Couplings and Relaxation on Cyclo-tetrakis[tri-tert-butoxysianethiolatosilver(I)],[(t-C4H9O)3SiSAg]4. Z. Naturfosch. 46a (1991) 939-946. [doi:10.1515/zna-1991-1103].

 5. Z. Pawelec, A. Herman, W. Wojnowski: Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulphur Compounds. 54. Extension of the Molecular Mechanics Parametrization to Polyheteratomic Compounds. J. Mol. Struct. 197 (1989) 259-264. [doi:10.1016/0022-2860(89)85168-3].

 6. W. Wojnowski, B. Dręczewski, K. Peters, E.-M. Peters, H. G. Von Schnering: Beiträge zur Chemie der Silicium-Schwefel-Verbindungen. XL. Struktur α,ω-substituieter Permethylpolysilane (SiMe2)nR2 mit R=(t-BuO)3SiS und n=2,3,6. Z. anorg. allg. Chem. 540/541 (1986) 271-280. [doi:10.1002/zaac.19865400930].

 7. A. Ciborska, K. Baranowska, W. Wojnowski: Bis(di-n-propylamine-κN)bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-κS)chromium(II). Acta Cryst. E 64 (2008) m46 [doi:10.1107/S1600536807050283].

 8. B. Becker, R. J. P. Corriu, B. J. L. Henner, W. Wojnowski, K. Peters, H. G. Von Schnering: Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulphur Compounds. XLI. Bis(1-Methyl-dibenzosilole)sulphide: its Synthesis, Crystal Structure, and Reaction with Chromium Hexacarbonyl. J. Organomet. Chem. 312 (1986) 305-311. [doi:10.1016/0022-328X(86)80316-3].

 9. W. Wojnowski, K. Peters, M. C. Böhm, H. G. Von Schnering: Beiträge zur Chemie der Silicium-Schwefel-Verbindungen. XXXII. Die Struktur des Spiro-bis(ethylendithia)silans. Z. anorg. allg. Chem. 523 (1985) 169-179. [doi:10.1002/zaac.19855230421].

 10. A. Herman, B. Dręczewski, W. Wojnowski: The degree of σ-bond delocalization in polysilanes and its influence on reactivity by through-bond interactions. The PES scaled Sandorfy C approach. Chem. Physics 98 (1985) 475-481. [doi:10.1016/0301-0104(85)87104-4]

 11. W. Wojnowski, B. Dręczewski, A. Herman, K. Peters, E.-M. Peters, H. G. Von Schnering: Decamethyl-7-thia-hexasilanorbornane (CH3)10Si6S. Beiträge zur Chemie der Silicium-Schwefel-Verbindungen. XXXVII. Angew. Chem. 24 (1985) 992-993. [doi:10.1002/anie.198509921].

 12. J. Pikies, A. Herman, W. Wojnowski, A. Meller: 29Si-Chemische Verschiebungen in Alkoxy(amino)silanen. Z. anorg. allg. Chem. 498 (1983) 218-224. [doi:10.1002/zaac.19834980327].

 13. M. Wojnowska, W. Wojnowski, R. West: Sulfur and selenium insertion into the silicon-silicon bond in decamethylcyclopentasilane. J. Organomet. Chem. 199 (1980) C1-C2. [doi:10.1016/s0022-328x(00)84531-3].

 14. W. Wojnowski, C. J. Hurt, R. West: Cyclic Polysilanes. IX. The reaction of cyclopermethylpolysilanes and α,ω-dichloropermethylpolysilanes with chlorine. J. Organomet. Chem. 124 (1977) 271-278. [doi:10.1016/s0022-328x(00)92591-9].

 15. W. Wojnowski, M. Wojnowska: Untersuchungen über die Alkoholyse des SiS2. VI. Di-t-butoxysilandithiol. Z. anorg. allg. Chem. 389 (1972) 302-306. [doi:10.1002/zaac.19723890310].