Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

PolyRoot

© 2011 by Andrzej Okuniewski

p(x) = an xn + an−1 xn−1 + ... + a1 x + a0


Wpisz współczynniki wielomianu p w powyższe pole zaczynając od tego przy najwyższej potędze.
Współczynniki oddzialaj spacjami (aby użyć notacji wykładniczej zamiast np. 2·10−5 wpisz 2e-5).