Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

Symmcode Expert

Wprowadź kod symetrii:

Wynik:
operacja
zachowuje chiralność
komentarz

© Jarosław Chojnacki, 2017