Biuletyn
Oddziału Gdańskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego
2017/02

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego oraz Lokalnego Komitetu Organizacyjnego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w 12 Krajowym Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, które w tym roku odbędzie się w dniach 4-7 września w Gdańsku, na terenie Politechniki Gdańskiej.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie:

www.ksups17.mif.pg.gda.pl

do odwiedzania której gorąco zachęcam.

Zachęcając Państwa do udziału pragnę zaznaczyć, że dzięki naukowcom, którzy już przyjęli nasze zaproszenie do wygłoszenia wykładu, a są to:

 • Piotr Dziawa, IF PAN, Warszawa
 • Wojciech Gawełda, UJK, Kielce i European XFEL, Hamburg, Niemcy
 • Julien Guthmuller, PG, Gdańsk
 • Maciej Jankowski, ESRF, Grenoble, Francja
 • Katarzyna Jarzembska, UW, Warszawa
 • Radosław Kamiński, UW, Warszawa
 • Jacek J. Kołodziej, UJ i NCPS SOLARIS Kraków
 • Marta Łabuda, PG, Gdańsk
 • Krystyna Ławniczak-Jabłońska, IF PAN, Warszawa
 • Herald Reichert, ESRF, Grenoble, Francja
 • Ryszard Sobierajski, IF PAN, Warszawa
 • Marek Stankiewicz, NCPS SOLARIS, Kraków
 • Jacek Szade, UŚ, Katowice i NCPS SOLARIS, Kraków
 • Jakub Szlachetko, UJK, Kielce i Swiss Light Source, Villigen, Szwajcaria
 • Adriana Wawrzyniak, NCPS SOLARIS, Kraków
 • Marcin Zając, NCPS SOLARIS, Kraków

na KSUPS'17 będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z przeglądem nowoczesnych metod stosowanych do badania właściwości zaawansowanych materiałów, w których wykorzystywane są różne źródła promieniowania elektromagnetycznego (w tym synchrotrony, czy lasery na swobodnych elektronach).

Planowane są również sesje poświęcone teraźniejszości i przyszłości ESRF (Grenoble, Francja) oraz polskiego synchrotronu SOLARIS (Kraków).

Organizatorzy przewidują przyznanie 3 stypendiów dla młodych naukowców na pokrycie kosztów uczestnictwa w KSUPS'17, jak również nagrody za najlepszy autorski referat lub prezentację posterową (szczegóły dostępne są na stronie http://ksups17.mif.pg.gda.pl/stypendia i /formy_prezentacji).

Gorąco zapraszam do udziału. Termin rejestracji upływa 15 czerwca 2017:

ksups17.mif.pg.gda.pl/rejestracja

W załączeniu przesyłam również ulotkę informacyjną, za jej rozesłanie do grup/osób, które byłyby potencjalnie zainteresowane udziałem w Sympozjum z góry Państwu dziękuję.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Agnieszka Witkowska
Przewodnicząca LKO KSUPS'17

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
http://www.synchrotron.org.pl/

Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics
Gdansk University of Technology
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland
phone: +48 58 348 66 08
fax: +48 58 347 28 21

Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Gdański
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

www.kchn.pg.gda.pl/ptchem