Składki

Sprawdź stan opłacenia składek

Składki członkowskie należy wpłacać na konto w banku BGŻ:

54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Wysokość składek:

członkowie zwyczajni 50 zł
nauczyciele 20 zł
emeryci, studenci i doktoranci 15 zł
prenumerata Orbitala bezpłatnie