Zarząd

Przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Wiceprzewodnicząca

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. nadzw. UG

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skarbnik

dr inż. Anna Mietlarek-Kropidłowska

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Sekretarz

dr inż. Andrzej Okuniewski

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Członek Zarządu

dr Dariusz Wyrzykowski

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański